Grantová řízení

Grant Blesk srdce pro vás

Pro veřejně prospěšné organizace je tu nyní možnost ucházet se o získání značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.
více informací »

Grant Hospicová péče - pro právnické osoby

V rámci grantu chceme podpořit organizace, které poskytují mobilní hospicovou službu a to příspěvkem až do výše 100 000 Kč.
více informací »

Grant Handicapovaní a nemocní - pro právnické osoby

Grant se zaměřuje na podporu organizací, které poskytují lidem s různým typem onemocnění či postižení inovativní kvalitní služby inkluzivního charakteru.
více informací »

Grant Pomoc v nouzi - pro právnické osoby

Nestátní neziskové organizace, které poskytují sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle zákona 108/2006 o sociálních službách, nebo mají pověření k sociálně právní ochraně dětí dle zákona 359/1999, se mohou ucházet o příspěvek do maximální výše 200 000 Kč.
více informací »