Informace o nadačním fondu J&T

Nadační fond J&T byl založen 1. června 2004. Naším posláním je podpora právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru.

Nadační fond poskytuje příspěvky jak fyzickým, tak právnickým osobám - neziskovým organizacím, pokud jejich projekty souvisí s posláním a cíli nadačního fondu. Pomoc nadačního fondu směřuje především k ohroženým dětem za účelem prohloubení všestranné péče o ně a sociálně slabým rodinám, lidem nemocným a s handicapem. Jednou z priorit nadačního fondu je rozvoj náhradní rodinné péče. Podrobné informace o výši podpory v jednotlivých oblastech se dočtete ve výročních zprávách.

 

Oblasti pomoci Nadačního fond J&T:

 

Chcete nás podpořit?

Využijte náš dárcovský portál nebo zašlete svůj dar na účet Nadačního fondu J&T, č. ú. 2076666/5800. Pokud zvolíte druhou možnost, rádi vám vystavíme pro účely daňového přiznání potvrzení o daru. Stačí, když nám pošlete e-mail se svým jménem, adresou a číslem účtu, z nějž jste příspěvek posílali na e-mail nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz  

Transparentnost

Vedle správného zacílení finančních příspěvků je pro Nadační fond J&T stejně důležitá také transparentnost a profesionalita. To je také důvod, proč se stal Nadační fond J&T členem Asociace veřejně prospěšných organizací. Nadační fond se stal zároveň také jednou z prvních 7 organizací, jimž byla udělena prestižní Značka spolehlivosti veřejně prospěšných organizací.


Zakládací listina(2 MB)stáhnout