Pomoc v nouzi

 Pomoc v nouzi

Pomoc v nouzi je jednou z prioritních oblastí pomoci nadačního fondu. Nadační fond J&T pomáhá rodinám, osamělým rodičům s dětmi, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, a dále organizacím, jako jsou např. azylové domy pro matky s dětmi v tísni, domy na půl cesty apod., které poskytují rodinám v nouzi nezbytné služby a dlouhodobě s nimi pracují.

 

Projekty Nadačního fondu J&T

Nadační fond se snaží zpřístupnit další vzdělávání žákům ze sociálně slabých rodin na Jesenicku ve spolupráci s Odborným učilištěm a Praktickou školou v Lipové. Rodinám, se kterými spolupracujeme, se také snažíme vybrat motivující vánoční dárky pro děti v rámci vlastního projektu Kouzelné Vánoce.

Do projektu Kouzelné Vánoce vybírá rodiny a děti výhradně Nadační fond J&T, ostatní žádosti o podporu v oblasti Pomoc v nouzi přijímáme průběžně po celý rok. Preferujeme vyplnění žádosti on-line.

 

Právnické osoby

Podpora právnických osob v této oblasti pomoci probíhá od roku 2015 výhradně formou grantů. Sledujte proto pozorně naše webové stránky, kde o vyhlášených grantech průběžně informujeme.

Organizace s navázanou dlouhodobou spoluprací řešíme ve specifickém režimu.

 

Fyzické osoby

V rámci individuální podpory pomáháme rodinám s dětmi, které se dostaly do nepříznivé sociální situace, mají snahu situaci řešit, ale potřebují určitou podporu. Naší snahou je rodině smysluplně pomoci tak, aby nedocházelo ke zbytečnému odebírání dětí a k jejich umísťování do ústavní péče.

Přispíváme zejména na:

  • nákup pomůcek pro děti do školy
  • nákup standardního vybavení domácnosti
  • nájem

Maximální výše příspěvku je 30 000 CZK.

V současné chvíli je až do odvolání pozastaven příjem žádostí pro fyzické osoby. Sledujte proto naše webové stránky, jakmile bude příjem žádostí znovu spuštěn, informace zde bude uveřejněna.

Jak zažádat o příspěvek

Individuální žádosti o podporu v oblasti Pomoc v nouzi přijímáme průběžně po celý rok. Preferujeme vyplnění žádosti on-line. Podrobné informace naleznete v rubrice Jak zažádat o příspěvek.

 

Komu jsme přispěli

  Více informací o podpořených organizacích neleznete ve výroční zprávě zde.