Jak nás můžete podpořit

Velmi nás těší, že jsou mezi námi stále lidé, kteří mají silné sociální cítění a snahu pomoci potřebným. Děkujeme dárcům i dobrovolníkům, kteří podpořili aktivity nadačního fondu.

Pokud vás práce nadačního fondu přesvědčila a chcete nás finančně podpořit, můžete svůj příspěvek zaslat na účet Nadačního fondu J&T (č.ú. 2076666/5800) buď převodem z účtu, nebo prostřednictvím platební karty s pomocí formuláře pod tímto textem. V obou případech vám ochotně vystavíme doklad o daru, který lze uplatnit v daňovém přiznání. Pokud chcete svým příspěvkem podpořit přímo děti z pěstounských rodin, pokračujte prosím na stránky kampaně Hledáme rodiče nebo navštivte náš dobročinný obchůdek  nakupujteslaskou.hledamerodice.cz.


Chci přispět


Částku v minimální hodnotě 100 Kč prosím převeďte na číslo účtu, uvedené v potvrzovacím e-mailu. Variabilní symbol se vám vygeneruje automaticky po vyplnění formuláře.

Pokud si budete přát potvrzení pro účely daňového přiznání, nezapomeňte prosím uvést také své jméno a adresu. Potvrzení Vám bude zasláno po připsání částky na náš účet.

Připomínáme, že fyzické osoby mají možnost odečíst od svého základu daně hodnotu darů (bezúplatné plnění) poskytnutých na dobročinné účely, pokud jejich úhrnná hodnota za zdaňovací období (rok) přesáhne 2% daňového základu anebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu je možné odečíst nejvýše 15% ze základu daně (viz § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů).

Pokud fyzická osoba nepodává daňové přiznání sama, předloží doklady o poskytnutých darech své mzdové účtárně, jež je zohlední v jejím ročním zúčtování daně.

Právnické osoby mají možnost odečíst od svého základu daně hodnotu darů (bezúplatné plnění) poskytnutých na dobročinné účely, přičemž hodnota každého daru musí činit alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně (viz § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů).

    


Jak zaslat příspěvek pomocí platební karty?