Projekty

Hledáme rodiče

Kampaň Hledáme rodiče se snaží především vyhledávat vhodné adepty na náhradní rodiče, posilovat zájem a informovanost veřejnosti o pěstounství a zvyšovat tím reputaci pěstounů ve společnosti. Cílem kampaně je také podpořit konkrétní děti žijící v pěstounské péči a organizace, které poskytují pěstounským rodinám služby. Jako hlavní nástroje využívá webové stránky http://www.hledamerodice.cz s online poradnou, bezplatnou příručku, jak se stát pěstounem, a informační linku o pěstounství 800 888 245. Kampaň je možné podpořit na facebookovém profilu „Hledáme rodiče: Pěstouny“ či dobrovolným finančním příspěvkem...
více informací »

Rozvoj kapacit Nadačního fondu J&T

Nadační fond J&T zahájil v prosinci 2016 realizaci projektu „Rozvoj kapacit NFJT“, jehož cílem je v horizontu 2 let posílit vlastní organizační a pracovní kapacitu, čímž následně dojde ke zvýšení úrovně profesionalizace a profesionality pracovníků NFJT a ke zvýšení kvality služeb, které NFJT poskytuje svým cílovým skupinám. Zároveň je cílem projektu zlepšit management kvality, který bude v NFJT uplatňován.
více informací »

Společná šance (Dítě a závislá matka)

Realizaci projektu „Společná šance (Dítě a závislá matka)“ zahájil Nadační fond J&T ve spolupráci s občanským sdružením Rodina u nás, o.s. v říjnu 2016. Projekt prosazuje netradiční přístup k problému péče o matku uživatelku návykových látek a o její dítě formou dlouhodobé spolupráce institucí při návratu matky do normálního života.
více informací »

Kouzelné Vánoce

Nadační fond J&T připravil projekt Kouzelné Vánoce zejména na podporu dětí v pěstounské péči a dětí s handicapem. Cílem projektu je splnit dětská vánoční přání. Dárky mají mít smysl, proto jsou zaměřeny na rozvoj dítěte. Chceme, aby dětem dárky pomáhaly při vzdělávání nebo při objevování sportovního ducha...
více informací »

Běž pro dobrou věc

"Pojďte si s námi zaběhat a zároveň přispět na dobrou věc." Výzva, kterou realizuje Nadační fond J&T ve spolupráci s Prague International Marathon v rámci seriálu závodů RunCzech.
více informací »

Blesk Srdce pro vás

Nadační fond J&T je odborným garantem projektu deníku Blesk, který má za cíl pomáhat těm nejpotřebnějším prostřednictvím finanční podpory a osvěty na stránkách Blesku.
více informací »

Komunikační mosty

Projekt Komunikační mosty zaměřený na sdílení a výměnu informací a zkušeností v oblasti péče o ohrožené rodiny a děti.
více informací »

Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat

Realizátorem projektu je Kruh rodiny o.p.s. ve spolupráci s Nadačním fondem J&T. Projekt je určen především sociálním pracovníkům doprovázejících organizací v rámci výkonu dohod o pěstounské péči, dětem v NRP a pěstounům a jeho cílem je naučit dítě v NRP aby vědělo, že v rozhodovacím procesu má svá práva.
více informací »

Osvětová kampaň zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči

Nadační fond J&T se stal partnerem informační a osvětové kampaně zaměřené na šíření povědomí a informací o právech a povinnostech dítěte v náhradní rodinné péči, kterou realizuje Kruh rodiny o.p.s.
více informací »

Systémová podpora ohrožených a náhradních rodin

Cílem projektu „Možnosti systémové podpory ohrožených a náhradních rodin“ je systematicky zvyšovat povědomí o nástrojích, metodách a materiálech, které vznikly za podpory ESF v oblasti náhradní rodinné péče (NRP) a v oblasti péče o ohrožené rodiny.
více informací »

Zn. Náhradní rodič

Projekt Zn. náhradní rodič navazuje na aktivity Nadačního fondu J&T v oblasti náhradní rodinné péče. Cílem tohoto projektu, zaměřeného na podporu profesionalizace procesů při výběru adeptů na pěstounskou péči, je především vytvořit prostor pro sdílení zkušeností a poznatků v oblasti náboru a výběru náhradních rodičů...
více informací »

ODSOUZENI.CZ

Osvětová kampaň ODSOUZENI.CZ vznikla v roce 2010 jako projekt Iniciativy za rozvoj náhradní rodinné péče. V zájmu ochrany více jak desítky tisíc ohrožených dětí v České republice se Nadační fond J&T se skupinou dalších čtyř významných nevládních organizací rozhodl vytyčit společné cíle k dosažení kvalitnějšího systému péče o ohrožené děti v českém prostředí. Iniciativa za rozvoj náhradní rodinné péče byla ukončena úspěšným přijetím novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí 1. ledna 2013. Aktivita Nadačního fondu J&T v této oblasti však nekončí. V současné době se snažíme cíleně hledat náhradní rodiče pro děti, které by jinak musely trávit svůj život v ústavní péči. Více informací se dozvíte pod projektem Hledáme rodiče.
více informací »

Projekty ve světě

Nadační fond J&T dlouhodobě pomáhá HIV pozitivním dětem v Kambodži. V roce 2006 jsme poprvé navštívili Kambodžu na základě pozvání profesora Krčméryho, zakladatele Univerzity sv. Alžběty v Bratislavě. Cílem naší návštěvy bylo seznámení se s podmínkami, ve kterých žijí děti v těchto končinách...
více informací »

Vzdělávací projekt

Nadační fond J&T poskytuje podporu žákům Odborného učiliště a Praktické školy v Lipové. Do projektu jsou vybráni žáci, kteří mají zájem o dokončení studia, ale finanční situace rodiny jim další vzdělávání znesnadňuje.
více informací »