Tiskové zprávy

Bez ústavů! ... Jsou situace, které zažijete jen v rodině.

09.06.2017 - Nadační fond J&T pořádá mezinárodní konferenci k transformaci systému péče o ohrožené děti v ČR a porovnání české praxe se zahraničními modely s názvem „Bez ústavů! … Jsou situace, které zažijete jen v rodině“. Konference se koná 7. - 9. června 2017 v Kongresovém sále hotelu Ambassador v Praze a vystoupí na ní zahraniční i domácí odborníci.

Díky tanci získají pěstounské rodiny v České republice přes 2 miliony korun

06.04.2017 - Ve středu 5. dubna ve Velkém sále paláce Lucerna proběhla na podporu kampaně Hledáme rodiče, jejímž iniciátorem je Nadační fond J&T, benefiční taneční show Díky tanci. Na akci vystoupili osobnosti z herecké, sportovní a hudební branže společně s profesionálními tanečníky – a přispěli tím na dobrou věc. Prodejem vstupného a osobními dary návštěvníků se podařilo vybrat na podporu dlouhodobých pěstounů v České republice částku 2 148 000 Kč.

Vyhodnocení Osvětové kampaně zaměřené na práva dětí v náhradní rodinné péči

11.04.2016 - Výzkum prokázal, že do budoucna bude vhodné zaměřit vzdělávací a osvětové aktivity na znalost práv a povinností pěstounů ve vztahu ke svěřeným dětem. V této oblasti došlo v posledních několika letech k zásadním změnám (nový občanský zákoník, rozsáhlá novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí), které se ne vždy dostatečně promítají do praxe. Obecně prospěšná společnost Kruh rodiny a Nadační fond J&T se proto chce otázce práv dětí umístěných v náhradní rodinné péči věnovat i nadále a připravují další aktivity zaměřené na šíření osvěty a zvýšení informovanosti veřejnosti.

Závěrečná tisková konference k projektům financovaných z fondů EHP

30.03.2016 - Kruh rodiny, o.p.s. ve spolupráci s Nadačním fondem J&T uspořádali závěrečnou konferenci k projektům „Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat“ (reg. číslo: MGS/A11/2014) a „Osvětová kampaň zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči“ (reg. číslo: MGS/B4/2014) financovaných z fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) v programové oblasti Ohrožené děti a mládež.

Více než polovina Čechů zvažuje osvojení nebo pěstounskou péči, bojí se ale finanční nouze a selhání ve výchově

24.03.2015 - Průzkum Nadačního fondu J&T z letošního března ukazuje, že zhruba polovina populace někdy uvažovala o přijetí cizího dítěte do péče. Oproti obdobnému průzkumu z roku 2012 vzrostl počet těch, kteří o této možnosti vážně uvažují ze 7 na 15 procent. Lidé se v souvislosti s pěstounskou péčí nebo adopcí nejvíce obávají finančních problémů, na druhém místě uvádějí obavy z náročné přípravy a dlouhého čekání na přidělení dítěte do péče. I když mají Češi o pěstounskou péči zájem, chybí jim dostatek informací.

Kampaň Hledáme rodiče pomohla desítkám lidí stát se pěstouny

24.03.2015 - Už dva a půl roku běží edukačně-náborová kampaň HLEDÁME RODIČE, jejímž iniciátorem je Nadační fond J&T. Pěstounů je v České republice stále nedostatek, a proto zůstávají hlavní cíle kampaně neměnné. Hledáme náhradní rodiny aktuálně téměř pro 8 000 dětí, které vyrůstají v ústavních zařízeních. Snažíme se rovněž nadále zvyšovat prestiž pěstounů ve společnosti a informovat veřejnost o podstatě pěstounské péče a zamezit tak šíření mýtů a dezinformací s pěstounstvím spojených. Denně nám volají v průměru dva zájemci, kteří se o pěstounské péči chtějí dozvědět více.

Zahájení projektu Osvětová kampaň zaměřená na děti v náhradní rodinné péči

24.02.2015 - Kruh rodiny, o.p.s. ve spolupráci s Nadačním fondem J&T v těchto dnech zahajuje kampaň zaměřenou na práva dětí v náhradní rodinné péči (NRP). Cílem kampaně je zvýšit povědomí o právech a povinnostech dětí v NRP a poskytnout dostatek informací o těchto právech a povinnostech pěstounům i samotným dětem žijícím v pěstounských rodinách. Projekt je financován z fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) v programové oblasti Ohrožené děti a mládež.

Nadační fond J&T slaví v červnu desáté výročí

24.06.2014 - Během své desetileté existence Nadační fond J&T a slovenská Nadácia J&T finančně pomohli celkem 3 366 fyzickým osobám a společně podpořili 423 neziskových organizací částkou 209 920 242 CZK v České republice a 3 980 901,65 EUR na Slovensku.

Kampaň HLEDÁME RODIČE bude informovat o pěstounství i návštěvníky mezinárodních závodů Světového poháru v parkurovém skákání

05.06.2014 - Návštěvníci velkých parkurových závodů, které se budou konat v areálu Equine Sport Center v Olomouci, se mohou od 12. do 15. června těšit nejen na atraktivní sportovní zážitek. V rámci doprovodného programu budou mít rovněž možnost seznámit se s kampaní Nadačního fondu J&T „Hledáme rodiče“ a získat tak informace o pěstounské péči. Na jejich otázky týkající se náhradní rodinné péče jim budou odpovídat odborníci na náhradní rodinnou péči nebo přímo sami pěstouni.

Nadační fond J&T uspořádal mezinárodní konferenci v rámci projektu Zn. Náhradní rodič

28.05.2014 - Projekt „Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání“ (zkrácený název Zn. náhradní rodič) vyvrcholil v květnu mezinárodní konferencí, která se konala v pražském hotelu Olympik za účasti odborníků z České i Slovenské republiky.

Absence citové vazby poznamená dítě na celý život

15.04.2014 - Nejnovější výzkum Národního institutu pro děti a rodinu, realizovaný ve spolupráci s odborníky z 1. lékařské fakulty a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, potvrdil, že pobyt v ústavní péči má v mnoha různých ohledech negativní vliv na vývoj dětí, a tím i na jejich pozdější život v dospělosti. Mimo narušení vztahů s biologickými rodiči, specifické traumatické zážitky, emocionální stres spojený s umístěním do náhradní péče a nutnost přizpůsobení se náhradnímu prostředí hraje pravděpodobně nejdůležitější roli absence citové vazby, tedy nemožnost udržovat si a rozvíjet emočně vřelý, stabilní a vzájemně uspokojivý vztah s pečující osobou. Výzkum financoval Nadační fond J&T.

Kampaň Hledáme rodiče pomohla najít desítky náhradních rodičů pro ohrožené děti

15.04.2014 - Je tomu již rok a půl, co v září 2012 spustil Nadační fond J&T edukačně-náborovou kampaň HLEDÁME RODIČE. Mezi její hlavní cíle patří zvýšení reputace pěstounů ve společnosti, posílení zájmu a informovanosti veřejnosti o pěstounství a především pomoc najít nové pěstouny ve všech krajích ČR. Jen v minulém roce se o možnosti stát se pěstounem informovali prostřednictvím poradny a bezplatné telefonické linky v průměru dva zájemci denně.

Výstava portrétů představí život pěstounů

15.04.2014 - Nadační fond J&T organizuje v rámci kampaně Hledáme rodiče výstavu fotografií „Jsem pěstoun“, která bude zdarma k vidění v průběhu května a června v obchodních centrech v Praze, Ostravě, Olomouci a Pardubicích. Putovní výstava velkoformátových portrétů pěstounů veřejnosti přibližuje prostřednictvím konkrétních příběhů život pěstounských rodin a ukazuje, že pěstounské péči se věnují muži a ženy různých profesí, věku i vzdělání.

Otevřený dopis poslanci Foldynovi

31.03.2014 - Reakce Nadačního fondu J&T na vyjádření poslance Foldyny v článku „Pěstounství jako byznys? I to se děje“, zveřejněném v deníku Právo.

Projekt „Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání“ úspěšně pokračuje dalším během vzdělávacích seminářů v regionech

20.02.2014 - Další série dvoudenních seminářů organizovaných v rámci projektu „Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání „ (zkrácený název Zn. Náhradní rodič, reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00268) pořádaných v krajských městech pro sociální pracovníky z řad OSPOD i neziskových organizací, kteří chtějí napomoci dalšímu zlepšení péče o ohrožené děti, proběhne do června ve všech 14 krajských městech ČR. Projekt je financován Evropským sociálním fondem.

Expertní setkání přineslo zajímavé podněty pro možnosti systémové podpory ohrožených rodin

27.01.2014 - Pražské setkání odborníků ze čtyř evropských zemí pořádané v rámci projektu „Možnosti systémové podpory ohrožených a náhradních rodin“ Nadačním fondem J&T otevřelo nové otázky týkající se péče o ohrožené rodiny a prevence odebírání dětí z biologické rodiny.

Reakce na článek „Pěstounů je málo, začaly nábory“

16.01.2014 - V textu článku „Pěstounů je málo, začaly nábory“ , zveřejněném 16.1.2013 v MF Dnes, je uvedena spousta tvrzení, se kterými nemůžeme souhlasit. Proto jsme připravili krátké vyjádření.

Nadační fond J&T podporuje novým projektem ohrožené a náhradní rodiny

06.11.2013 - Nadační fond J&T organizuje projekt „Možnosti systémové podpory ohrožených a náhradních rodin“, který má za cíl systematicky zvyšovat povědomí o nástrojích, metodách a materiálech, které vznikly za podpory Evropského sociálního fondu (ESF) v oblasti náhradní rodinné péče (NRP) a v oblasti péče o ohrožené rodiny. Projekt je určen pracovníkům samospráv, sociálním pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí a neziskových organizací.

Nadační fond J&T školí, jak efektivně hledat náhradní rodiče ohroženým dětem

15.05.2013 - Nadační fond J&T letos odstartoval projekt Zn. Náhradní rodič s cílem sdílet příklady dobré praxe v oblasti vyhledávání a získávání nových adeptů na náhradní rodiče.

AC Sparta Praha pomáhá hledat rodiče

12.05.2013 - AC Sparta Praha se rozhodla k příležitosti Mezinárodního dne rodiny (15. května) věnovat ligové utkání s FK Mladá Boleslav pěstounským rodinám.

ČESKO HLEDÁ RODIČE: STARTUJE KAMPAŇ PRO NÁBOR PĚSTOUNŮ

25.09.2012 - Zvýšit reputaci pěstounů ve společnosti, posílit zájem a informovanost veřejnosti o pěstounství a především pomoci najít nové pěstouny ve všech krajích ČR, to jsou hlavní cíle celostátní edukačně-náborové kampaně HLEDÁME RODIČE, kterou dnes spouští Nadační fond J&T za podpory známých osobností: Davida Švehlíka, Ondřeje Vetchého a Saši Rašilova.

PŘES OSM TISÍC PĚSTOUNŮ ČEKÁ NA STO JEDNA POSLANCŮ

29.08.2012 - Rok a půl připravovaná novelizace zákona o sociálně-právní ochraně dětí byla v uplynulých dnech takřka bez povšimnutí veřejnosti zamítnuta horní komorou Parlamentu a čeká ji opětovné schválení Poslaneckou sněmovnou. Zda je však ve Sněmovně potřebných 101 poslanců, nikdo netuší. Více jak osm tisíc pěstounských rodin a potenciálně stovky nových pěstounů neví, co je od ledna příštího roku čeká.

Česká Republika bude mít dostatek pěstounů, okamžitý zájem může mít až 350 000 čechů

02.04.2012 - Vážný zájem ujmout se role pěstouna vyjádřilo podle aktuálního celostátního průzkumu veřejného mínění celých 5 % respondentů. V praxi po přepočtu na celou dospělou populaci může toto číslo znamenat až 350 000 zájemců, kteří se chtějí bezprostředně stát náhradními rodiči.