Vyúčtování a závěrečná zpráva

Na základě podepsané darovací smlouvy je obdarovaná organizace povinna po ukončení projektu doložit ke kontrole vyúčtování a závěrečnou zprávu. Bližší specifikace jsou uvedeny v darovací smlouvě. Čerpání částek jednotlivých položek příslušného rozpočtu může být ze strany obdarovaného překračováno nejvýše o 10 %, avšak pouze za předpokladu, že nebude překročena celková částka stanoveného rozpočtu a přesuny budou zdůvodněné. Toto pravidlo platí pro projekty schválené v roce 2017.

 

K vyúčtování daru je vždy nutné doložit:

-          kopie dokladů

-          výpisy z účtu k jednotlivým platbám

-          položkový seznam dokladů z účetního programu (se součty)

-          tabulku, která bude obsahovat původní rozpočet (jak je uveden v darovací smlouvě) a přehled

           skutečného čerpání.

 


Závěrečná zpráva(45,8 kB)stáhnout
Vzor vyúčtování(16,5 kB)stáhnout